Interview på P1 Sproglaboratoriet om sorgsprog. Interviewer Christoffer Emil Bro.

http://www.dr.dk/P1/Sproglaboratoriet/Udsendelser/2010/02/24134549.htm